Paus i fäbodbruket sommaren 2022

Paus i fäbodbruket sommaren 2022, men vi hoppas kunna öppna fäboden igen redan nästa sommar.

Vi har arrenderat ut fäbodbruket till privata aktörer i flera år men inte lyckats hitta någon i år. Vi har gjort ett omtag och annonserat ut en tjänst som fäbodbrukare men inte fått napp eftersom det var väldigt sent i processen. Eftersom fäbodbrukarens roll är kärnverksamheten så pausar även café, konserter och guidning i sommar.

Vi kommer redan i höst att påbörja arbetet med kommunikation och förankring i branschen och hos utbildningsanordnare inför rekryteringen till sommaren 2023.

Svedbovallen ägs av Ljusdals kommun och ligger inom enheten Stenegård. Frågor besvaras av verksamhetschef Charlotta Netsman, e-post: charlotta.netsman@ljusdal.se

 

Datum:

Plats: Svedbovallen

Tillbaka