Djuren

På vallen finns under sommaren kor, getter, får och höns. På dagarna går korna på bete i skogen och kommer hem till kvällsmjölkningen, kvar på vallen är kalvarna och hönsen, även får och getter brukar hålla sig runt vallen.

Här bor och verkar Människor och djur tillsammans. Vi tycker om att du vill dela denna underbara plats med oss.

Du får gärna klappa djur som själv kommer fram till dig. Alla våra djur är i grunden snälla, men djur är alltid djur och allt kan hända, så tänk på att möta dem med försiktighet,  stor respekt och var lyhörd för om dom blir rädda eller trängda.

Du som är vuxen har ansvar för att se efter och hjälpa ditt barn till lugna och trygga möten och all kontakt med djuren sker på egen risk.

 

 

 

 

 

Get4Bild